söndag, december 02, 2007

Nu har Johnny tvingats till uppsägning. (minskat utanförskap pyttsan)

I Fredags tvingades Johnny skriva på uppsägningsblanketten. Han ville lämna över detta dokument nedan för att klargöra det var inte av fri vilja utan ekonomiska realiteter som gjorde att han var tvungen skriva på mm. Men personalledaren vågade inte skriva under att han mottagit detta och han fick pappret med sig hem. Det visar hur rädda personalledarna är för sina chefer. Därför skickar han nu ett rekomenderat brev till VD Birgitta Böhlin ber henne skriva på att hon mottagit detta.

Båda dokumenten och brevet till VD kan du läsa på
Samhalluppropets blogg

Inga kommentarer: