tisdag, december 18, 2007

Inte vår egen angelägenhet! Utan EU:s

Domen i EG-domstolen, är ett hot mot svensk lönebildning och kollektivavtalen. Detta sa Nej sidan inför folkomröstningen, då hette det att vi överdrev frågans betydelse. Idag kom svaret vi hade rätt. Jag har aldrig önskat någon gång så mycket som idag att vi hade haft fel.Det är dags att lämna EU!2007-12-18


I dag kom domen från EG-domstolen i Vaxholmsmålet. Lars Ohly kräver nu att Sverige lämnar EU: - I praktiken blir det nu fritt fram för social dumpning.
- Detta går på tvärs mot det tjänstedirektiv som socialdemokraterna påstod skulle garantera rättvisa. Domen går på tvärs mot den rättighetsstadga som anhängarna av EU påstår garanterar strejkrätten. Domen utmanar hela det svenska kollektivavtalssystemet, säger Lars Ohly. Erland Olausson, LO:s avtalssekreterare, sa när domstolen tog upp fallet att Sverige måste ompröva sitt medlemskap i EU om EG-domstolen underkänner den svenska arbetsrätten. - Vänsterpartiet brukar få kritik för vår EU-kritiska hållning och krav framförs ofta om att vi borde ändra uppfattning. Efter den här domen måste LO och SAP fråga sig om de kan fortsätta sitt försvar av ett EU som underlättar utnyttjande och lönedumpning, säger Lars Ohly. - Domen är en katastrof för den svenska modellen med kollektivavtal. Vi varnade inför folkomröstningen om EU-medlemskap 1994 för att viktiga rättigheter skulle hotas. Men Ja-sägarna garanterade att alkoholpolitiken, folkhälsan och kollektivavtalen var våra egna angelägenheter. De ljög. Den enda rimliga slutsatsen för arbetarrörelsen borde vara att det ifrågasätta EU-medlemskapet, avslutar Lars Ohly.

Aftonbladet

Inga kommentarer: