fredag, december 14, 2007

Eva får tänka hur mycket hon vill!

Nu har Eva svarat på mitt inlägg i denna debatt som pågått i östran. Kan nu i allafall konstatera att denna insändare som hon nu skriver åtminstone börjar behandla själva sakfrågan bra tycker jag. Här följer mitt svar på Evas senaste alster.
-
-
-
-


Svar till Eva Bengtsson Skogsberg (m)14/12

Vi är medvetna om vad motionen handlar om och tillkomsten av den därför tycker vi den är viktig. Och det togs beslut om att tillsätta gruppen. Därför att det är så viktiga frågor ville vi göra klart från början vad den ska jobba med sådant vi kan få konsensus i. Näringslivet behöver tydliga signaler vad kommunen vill. Jag kan inte tänka mig att näringslivet står och faller om vi knoppar av verksamhet eller inte eftersom jag tror på näringslivets förmåga att driva sina företag utifrån sina egna kunskaper initiativ och tankar. Det gruppen ska göra är att ta fram ett näringslivsprogram bland annat. Gruppen ska kolla på vad vi som kommun kan göra för att underlätta och detta ska ske i samarbete med näringslivet. En viktig sak är kommunens bemötande o.s.v. Detta anser jag inte är tankeförbud att majoriteten i en kommun talar om att privatisering inte är en fråga som ska ingå i gruppens arbete. Vi anser att viktig kommunalverksamhet ska drivas av kommunen, ett skäl för det är att vi då tar hela ansvaret över den. Eva och hennes kompisar får tänka hur mycket dem vill det må jag säga jag har aldrig upplevt att oppositionen i Emmaboda har några större problem med. Men man får faktiskt finna sig i att man är i opposition så är det ju i en demokrati och förövrigt tycker jag oppositionen har en viktig roll i demokratin. Att (v) i Emmaboda skulle vilja döda debatten faller ju på sin orimlighet eftersom vi skrev en insändare som inbjöd eva till insändarsidan från början i detta ärende och sen svarade på den sen kom denna jag nu svarar på.


Mikael Nilsson (V)
Emmaboda

Inga kommentarer: