tisdag, februari 10, 2009

Grupperna igång på Bommersvik!

Samarbetsgrupperna träffades på Bommmersvik

Den 8-9 februari samlades Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet på kursgården Bommersvik. De gemensamma arbetsgrupperna påbörjade arbetet med att utforma konkreta politiska förslag inför valet 2010.Målsättningen för det rödgröna samarbetet är att byta regering byta politik. Helgens möte var mycket positivt och de tre partierna menar att samarbetet för att bilda ett regeringsalternativ känns spännande. Träffen på Bommersvik var ett första tillfälle för arbetsgrupperna att träffas. På plats fanns även partiledarna och partisekreterarna från de respektive partierna.Under dagarna på Bommersvik har Vänsterpartiet tydligt och på ett positivt sätt formulerat sina målsättningar med samarbetet. Ett av Vänsterpartiets viktigaste mål är att det rödgröna regeringsalternativet arbetar fram sina politiska förslag i dialog med folkrörelserna, med facken, freds- och kvinnorörelsen och miljörörelsen. De viktigaste frågorna handlar om att skapa jobb, bygga upp välfärden och ha en aktiv klimat- och jämställdhetspolitik. Samarbetsgrupperna ska enas kring gemensamma frågor och en regeringsplattform. Varje parti kommer också att ha ett eget valmanifest.

Inga kommentarer: