söndag, april 29, 2007

kom ett svar av Jan.R.Andersson (M) riksdagsledamot

Läste lördagens östran fick se ett svar på min insändare angående läkarintyg från första dagen den finns publicerad på här nere på bloggen. Jag kan inte publicera Jans svar men däremot mitt svar på hans svar som jag också skickat till östran. Han hävdar man måste göra någonting åt fusket och överutnyttjandet av systemen.nedan följer mitt inlägg.


Svar till Jan.R.Andersson (m) Fusk och missbruk ska motverkas.

Först vill jag kommentera det faktum att en moderat citerar det kommunistiska manifestet ter sig ganska roande! Sen undrar jag hur du läste min insändare du kan inte mer än skummat över den. Finns inget i den som skulle acceptera fusk tvärtom. Som jag skrev finns möjligheten i kollektivavtal att begära intyg från första dagen men det ska ske i samråd med den fackliga organisationen och knytas till en seriös rehabiliteringsplan där till exempel missbruk kan upptäckas också då med arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljö och finansiering av hjälp till den enskilde du tog själv upp exemplet om drickande alkoholism är faktiskt klassat som sjukdom herr Andersson. Det var immunförsvaret hos gamla och barn jag syftade på för övrigt.

I Alliansens förslag ser jag risk av ett annat överutnyttjande av vår gemensamma sjukvård och man kan heller inte utesluta att arbetsgivare använder denna rätt till att göra det jobbigt för arbetstagare som t.ex. har synpunkter på arbetsmiljö eller andra arbetsförhållanden.

Sen är det uppfriskande att Andersson säger att detta är till för arbetsgivare som inte tecknat kollektivavtal i valrörelsen lät det ju annars som om ni var kollektivavtalens bundsförvanter ni borde väl då aktivt förespråka att man tecknar kollektivavtal? Men nu mörknar den ljusa blå färgen, fram tittar högerns misstro mot människor som inte har annat att sälja en sin arbetskraft och en övertro på ärligheten hos de kapitalstarka som gynnas av alliansens politik på bekostnad av arbetare, arbetslösa, och sjuka. Men det är hedrande att alliansen nu visar sitt rätta ansikte det ni dolde så bra i valrörelsen så bra så att ni lyckades vinna valet.


Mikael Nilsson (V)

Inga kommentarer: