söndag, april 15, 2007

Insändare: Läkarintyg från första sjukdagen!

Läkarintyg från första sjukdagen!

Ja nu har man lagt fram ett förslag om sjukintyg från första dagen helt i onödan för i de flesta kollektivavtal finns den möjligheten redan idag, men ska då föregås av samråd med den fackliga organisationen och samråd med den berörde och vill man hjälpa människan ska den givetvis knytas till en seriös rehabiliteringsplan. Men har hört att regeringen vill ta ifrån arbetsgivaren deras rehabiliteringsansvar också då framstår detta förslag vara ett sätt att misstänkliggöra människor utmåla människor som fuskare. Jag vet inte hur man ska tolka det annars. Man ser svenska arbetare som fuskare ja kanske det kända uttrycket ”genom sig själv känner man andra” är lämpligt i detta sammanhang? Man har ju inte glömt vissa ministrar som inte stannade så länge och ja för den delen en utrikesminister och finansminister som sitter kvar. Men klart mot sådant hjälper knappast sjukintyg.


Ett stort problem på arbetsplatser idag är faktiskt sjuknärvaron lågavlönade framförallt kvinnor som trots att man är sjuk gå till jobbet för att jobba till följd att man ibland blir sämre och också smittar ner sina kollegor man har inte råd vara hemma kurera sig helt enkelt.

Om viljan är att hjälpa folk som ni faktiskt försöker påskina så gör något åt detta med sjuknärvaron också, men varför drar ni in pengarna till utbildning av skyddsombud lägger ner arbetslivsinstitutet? Samt neddragningar på arbetsmiljöverket det finns arbetsmiljöer i detta land som skapar ohälsa och som leder till sjukskrivningar.

Sen att belasta vården med folk som efter några dagars vila skulle kunna jobba igen nej dem ska gå dit vara i vägen för dem som behöver vården bättre för att få ett intyg som bekräftar det man redan vet. Sen ska dem sitta i väntrummet och nysa, hosta smitta ner sjuka människor med dåligt immunförsvar som är där för att få vård framförallt barn och gamla.

För hemska tanke ni kanske inte bry er om barn och gamla dom tillhör ju inte arbetskraften kostar bara pengar är ni så cyniska i alliansen?Mikael Nilsson (v)
Emmaboda.

Inga kommentarer: