fredag, april 20, 2007

Kalmar Läns Tidning 20/4-07

Vad tog löftet om utvecklande arbeten vägen?

Ett statligt företag som är till för att bereda jobb till folk som av någon anledning medicinsk eller socialt eller kombination av flera saker arbetsskadade och har en funktionsnedsättning och behöver ett anpassat arbete och ska få rehabilitering, det företaget heter i detta land Samhall AB. Detta är något som verkligen behövs om det funkar som det är tänkt. Och med tanke på den nya regeringens utfästelser om att minska utanförskapet. Ändå vill samma regering i budgetförslag dra ner på pengarna och arbetstimmarna till Samhall det rimmar illa.


Vi två är anställda på detta företag så vi vet vad vi pratar om Vi har också jobbat fackligt med att företräda våra kamrater så vi har hört mycket genom åren även sånt som vi inte bara vågar nämna här hur illa man behandlar sin personal! Samhall idag lever inte upp till detta åtagande det viktigaste målet verkar vara att gå med vinst trots att man inte ska behöva det, man ska ha en budget i balans heter det, i själva verket ingen större skillnad. Samhall har de senaste två åren levererat vinst, men hur har man gjort det? Jo man säljer ut maskiner fastigheter i rasande takt och skickar ut folk på bemanning, städ osv. Detta gör man med förevändningar som dessa.

Vi kan inte konkurrera med låglöneländer.
Arbetsmarknaden går mot service och tjänster vi måste följa med i den utvecklingen.
Det är lättare att få ut folk till den sk. öppna arbetsmarknaden.

Man redovisar stolt att man klarar ägarnas uppställda krav med övergångar = folk som kommer ut på övriga arbetsmarknaden utanför Samhall AB

Däremot redovisar man inte hur många som inom ett år kommer tillbaka till samhall alltså man redovisar inte nettot en övergång kan i princip vara en månad och ändå räknas. Vi vet att det t.ex. förekommer att man säsongsarbetar det räknas då som övergång trots att alla vet man kommer tillbaka inom ett år, så tyvärr är det mycket luft i dessa siffror.

Man redovisar heller inte hur många som slås ut bli pensionerade i förtid p.g.a. sina handikapp som man tidigare kunde jobba med men när samhall förändrat inte längre kan.

Varför man inte gör det är helt enkelt att ägarna inte har krävt det.

Det man heller inte gör är att kompetensutveckla och utbilda folk så man på det viset kan få ett jobb på öppna marknaden. De utbildningar man kan få inom samhall är ett virv varv av hemsnickrade utbildningar man många gånger sätter in när det är underbeläggning för att på det viset snygga till siffror om antalet sysselsatta. Dessa utbildningar är minst sagt av varierande kvalité. Utan kvantiteten är det viktigaste i sammanhanget. Klart vi kan hålla med om att det bättre så än sitta och spela kort vilket också förekommer för att få tiden att gå. Den utbildning som idag är vanligast är nog städutbildning och det är ju klokt om man ska städa och man kan städa så inte handikappet sätter käppar i hjulet.

Ja ok vi köper de tre starka argumenten, men då infaller genast frågan. Varför får vi inte dessa jobb då i Emmaboda? Man la ju ner Emmaboda fabriken där vi åtminstone hade arbetsuppgifter, man la ner det med dessa argument vi redovisat plus att vi då också skulle få mer utvecklande arbeten.

Av detta löfte finns inget idag. De flesta av våra kamrater jobbar i Nybro med samma jobb vi hade i Emmaboda ingen kan inbilla oss att dom skulle blivit mer utvecklande för att dom flyttat till Nybro! Och en del jobb försvann som vi hade. I Emmaboda har inte ett enda bemanningsuppdrag/tjänsteuppdrag tillkommit om det nu är det som är framtiden som Samhall hävdar det där marknaden växer om vi ska anta som Samhall tydligen gör att hela Sveriges arbetsmarknad är likadant från norr till söder, då finns det bara en sak till man kan skylla på, Samhall kan inte sälja våra tjänster man klarar helt enkelt inte av sitt jobb vi har inte råd med att ha en organisation som inte klarar av detta då behöver vissa chefer i denna region ta sitt ansvar lämna samhall och i direkt följd av det även högsta ledningen som t.ex. vår VD Birgitta Böhlin. Som i ett brev till oss i Emmaboda skrev att hon har fullt förtroende för sina dugliga chefer i Region Växjö, när vi bl.a. påtalade att man i tre år försökt få tag i servicejobb i Emmaboda med klent resultat och att man nu fortfarande hävdar att det är där jobben finns även i denna utpräglade industrikommun. VD hade fakta kunde ha agerat men hon lät bli. Vi har bett regionens affärschef komma till Emmaboda redan för tre år sen för att få ett samtal med honom vi har inte sett han jo en gång på parkeringen men han kom inte in till oss kanske han var för fin för det? Nu är den tjänsten vakant i Region Växjö.

Nu har man sen 1 april inga distrikt i Region Växjö Inga distrikts chefer utan nu är arbetsområdes chefer direkt underställda regionchefen.

Då infaller genast en tanke varför ska vi ha distrikts kontor kvar? Arbetsområdes chef kan väl t.ex. pendla till Nybro eller Lessebo precis som våra kamrater får göra varje dag. Eftersom synskadade och människor som är fulla med värk och tillföljande morgonstelhet människor med utslitna knän ja finns många olika handikapp förväntas göra detta borde väl en ”frisk” chef klara detta? Och sen med tanke på att en chef lön är högre så är ju heller inte det ekonomiska bortfallet lika tungt att bära som för oss och våra kamrater. Nej gör det ni är bäst på regionchefen att lägga ner ta nu distrikt kontoren. Samhall genom att fler och fler ska pendla bidrar också till den globala uppvärmningen inget vi kan känna oss stolta över heller. Men vi är stolta och det är över våra kamrater som varje dag kämpar för att man vill ha ett jobb och göra rätt för sig och då menar vi alla kamraterna över hela landet för detta är inte bara i Emmaboda detta sker även om just våra referensramar givetvis utgår från Emmaboda och region Växjö där vi vet bäst vad vi talar om. Samtidigt lider vi med dem kamrater som trots sin vilja att arbeta inte längre kan det. Det fulla ansvaret faller tungt och hårt på Samhall AB och dess företagsledning!Mikael Nilsson
fd. klubbordförande
Johnny Olsen
fd. vice klubbordförande

Inga kommentarer: