onsdag, december 01, 2010

S ville ha det skriftligt!

Man vill ha det skriftligt från socialdemokraterna därför skickades detta brev till deras ordförande idag.


Emmaboda den 1 december 2010
På begäran via telefon och för tydlighetens skull

ang: valtekniska Samarbetet mellan s, v och mp

Vem som egentligen bröt samarbetet kan givetvis diskuteras, men inte nödvändigt.

Vi kontaktade tidigt Ann-Marie Fagerström efter avtalet var på skrivet om att vi ville vara med i budgetarbetet för att kunna lägga fram en gemensam majoritetsbudget, föreslog att hon som kommunstyrelsens ordförande kunde begära återemiss så att det kunde ske. Detta motsattes då sa vi att vi själva begär en återremiss av budgeten och provar frågan i fullmäktige. Då kontaktas vi även av Bo-Eddie som klart på telefon deklarerar att gör vi så begär vi i fullmäktige en återemiss är samarbetet brutet.

Precis innan kommunfullmäktige mötet frågar kommunalrådet om vi står fast vid att begära återremiss, vilket vi bekräfta är fallet. Då säger kommunalrådet att jag vill vara ärlig vi sätter era platser i nämnder och styrelse som vakanta.

Vi har svårt att kunna tolka det annorlunda än att samarbetet bryts så fort vi begär en återremiss. Vilket också skedde. Vi hade i vår styrelse tagit beslutet att går inte återemissen igenom och vi då tvingas lägga ner rösterna så skulle vi säga upp samarbetet. Men eftersom vi redan fått besked så tydligt att ett yrkande på återemiss betyder att samarbetet är spräckt, ansåg vi inte det vara nödvändigt. Idag ringer Bo-Eddie upp mig och frågar om det stämmer det som står i tidningarna och tycker att vi skriftligt bör meddela att samarbetet är avslutat

Så med bakgrund av allt det som beskrivits ovan är det inte svårt för Vänsterpartiet att klart konstatera att samarbetet är slut!

Emmaboda den 1 december 2010
med vänliga hälsningar
Vänsterpartiet i Emmaboda Kommun
genom

ordförande Mikael Nilsson

Inga kommentarer: