torsdag, december 02, 2010

Allt fler barn vräks idag -Inget undantag här i Emmaboda heller!

Vi har ett socialt skyddsnät här i landet, som man vill vara stolt över men frågan är nu är det tillräckligt,följs det som det ska. När barn vräks trots att det finns riktlinjer från socialstyrelsen att sådant ska undvikas sker det oftare än förut nu mera. I Emmaboda har ett fall uppmärksammats senaste veckan. En ensamstående mamma vräks.Det inte svårt att se tycker jag vem som drabbas allra hårdast jo barnet! Min Partikamrat Nicke Grozdanovski ställde en fråga till socialnämndens ordförande. Han ville helt enkelt ha hans och kommunens sätt att hantera FN-barnkonventionen redovisat vad dem menar med barnets bästa i främsta rummet. Svaret uteblev istället tyckte han frågan var för magstark eller rättare sagt att Nicke ställer den bara! Jag undrar faktiskt om socialnämndens ordförande vet svaret på frågan, alltså hur man tolkar eller om man tar någon hänsyn till detta? Vänsterpartiet har drivit frågan och fått igenom att kommunen ska införa ett barnbokslut. Där man hela tiden i alla beslut som en kommun fattar ska man ta reda på hur det påverkar barn och unga det gäller alla beslut och inom socialtjänstens ansvarsområde är det knappast mindre viktigare att göra så men det har inte hänt något, detta nu aktuella fallet visar tycker jag att det bråttom att komma till skott med barnbokslutet som är beslut på att så ska göras inom Emmaboda kommun. Och jag menar också att det nationella parlamentet Riksdagen ska ta det enda riktiga beslut att ta upp barnkonventionen i svensk lag, det skulle göra stor skillnad, för hur kommuner lever upp till en konvention som faktiskt Sverige skrivit på!

Inga kommentarer: