tisdag, november 30, 2010

Att låta (V) vara med i budgetarbetet blev för mycket för S!

(S) klarade inte släppa prestigen!

Man kan bara konstatera efter kommunfullmäktige igår! ATT på en fullt rimlig begäran att som ett samarbetsparti få vara med i budgetarbetet var omöjligt för S att hålla med om. Vi har helt klart olika syn på vad samarbete innebär, Vi försökte in i det sista försöka bilda den majoritet som vi kunde utlysa i valresultatet var väljarnas vilja. Uppenbarligen inget som det stora partiet bryr sig särskilt mycket om. För vänsterpartiet är det omöjligt att samarbete innebär att delar av majoriteten utestängs från det beslutet som sätter ramarna för verksamhet och investeringar under 2011. När vi samarbetar menar vi att det gäller i alla frågor givetvis ett beslut så viktigt som en komunalbudget. Min egen reflektion är att S söker stödpartier enbart för att säkra en majoritet för sin egna socialdemokratiska politik. Det kan vi inte ställa upp på. Vi är ett eget parti dem som röstar på oss röstar på vår politik. Då kan man inte sitta i en majoritet och inte ha något som helst inflytande. Utan då är det bättre och inte fel alls att Emmaboda får en opposition från vänster under 4 år framöver. Då kan vi genom vårt arbete i fullmäktige på de platser vi fått av väljarna som inget annat parti kan villkora. Visa upp vår politik genom motioner och egna budgetförslag framöver. En riktig vänsterpolitik en politik vi tror på kan få Emmaboda att utvecklas positivt. Det ska bli intressant och se vad som nu händer med det andra partiet som ser ut och stanna kvar i samarbetet med (S) trots att man inte heller kunde ställa sig bakom budgeten utan lade ner sina röster. Ett sådant val som inte vi kunde göra och personligen hade jag haft svårt att se mig själv i spegeln och möta väljarna. Vi fattade det enda möjliga och bästa beslutet att inte samarbeta under sådana villkor som det visade sig bli.

Inga kommentarer: