tisdag, december 22, 2009

Vårdval vem får välja egentligen????

utdrag från Kaj ravings blogg

Hittills har vårdvalet gjort att kostnaderna för sjukvården har ökat med över en kvarts miljard i Stockholm. Dessutom har arbetsbelastningen för personalen på "utsatta" vårdcentraler ökat enormt och inget tyder på att det gå på annat sätt i övriga Sverige.
På Rinkeby vårdcentral har personalstyrkan halverats på ett år samtidigt som arbetsbelastningen bedöms ha ökat med 43 procent. I Skärholmen har stora nedskärningar gjorts främst genom att flera undersköterskor, en psykolog och en kurator sagts upp. Rationaliseringarna framtvingas av vårdvalets system där exempelvis ett patientbesök hos en läkare ger vårdcentralerna flera gånger så stora intäkter från Landstinget som ett patientbesök hos en sjuksköterska.Kalmar Läns landsting hör idag till ett av landets mest välskötta med bland annat Sveriges kortaste vårdköer. Detta riskerar nu att gå om intet när man efter årsskiftet riskerar skenande kostnader och kraftiga försämringar för personalen till följd av att man påtvingas det irrationella och orättvisa system som borgarna kallar Vårdval.Det är strävan mot en rättvis sjukvård där alla får likvärdig vård, oavsett vem man är och var man bor, som ställs mot den borgerliga strävan att tillfredsställa privata vinstintressen vid valet nästa år.

läs hela hos Kaj Raving

1 kommentar:

The Rebel sa...

Mycket bra post. Tydligt är att det för länge sedan är på tiden att vi sparkar ut borgarsvinen vilka skapar en rikemansgräddfil i alla statliga instanser. USCH!

Rött rakt igenom 2010!