lördag, april 11, 2009

Hotad för att överklagat den tänkta Kalmar Arena.

Jag bor inte i Kalmar men skulle gärna se Arenan bli färdig och besöka den inte tu tal om det. Men blir bestört när jag nu läser Barometern att den som överklagat blivit hotad. Tidigare i turerna kring Arenan drog en tillbaka en överklagan för han och polisen uppfattade en hotbild då klev en annan kalmarbo in och överklagade istället. Hur gärna man än vill ha en Arena så är detta helt oaceptabelt. Det är en demokratisk rättighet att överklaga. Det måste väl vara för alla roligare att inviga en arena när den står klar och veta att allt gått rätt till! Men när man hotar människor som tycker annorlunda kan Arenan bli en symbol för såna odemokratiska metoder. Det vore tråkigt för Alla!

8 kommentarer:

Hinken_Kalmar sa...

Jag försvarar absolut inte hoten som sägs ha framförts.

Men jag anser tillskillnad mot dig att det den överklagande gör är ett brott mot demokratin.

Visst det är din rättighet i ett demokratiskt samhälle att få göra din röst hörd.

Men både Tingsrätten och Kammarrätten har avslått överklagan och att Regeringsrätten skulle gå på en annan linje ger jag ung lika stora möjligheter som en snöboll i helvetet.

Vi har allså med en rätthaverist att göra, som har bestämt sig att driva detta till världens ände trots att han borde vara så pass smart att han inser att det han gör enbart kostar skattebetalarna än mer pengar.

Demokrati är viktigt, men det får inte missbrukas så av enskild medborgare så som i detta fallet.

Mikael.R.Nilsson sa...

Vi får se vad regeringsrätten om dem ger prövnings tillstånd. Jag tror nog inte så mycket på det jag heller. Men det är en demokratisk rättighet att överklaga vi kan inte inskränka demokratin med motivering att demokrati kostar pengar. Bra att vi är överens om att hot inte hör hemma i alla fall

Hinken_Kalmar sa...

Men vad går gränsen för rättshaveri?

Det är som du säger ens rättighet enl demokratisk lag att få göra sig hörd.

Men fick han inte det i tingsrätten och hovrätten?

Varför fortsätta tära på skattepengarna nu när det inte finns en rimlig chans att få rätt?`

Handlar det inte bara om att försena projektet och på så sätt hoppas att någon av intressenterna hoppar av?

Är inte de politiker som sitter i Kalmar Kommun demokratiskt valda liksom i övriga landet?

Tänk om detta blir ett prejudikat som gör att alla medborgare anser att de har rätt att öronmärka sina skattepengar.

Skulle inte varenda liten investering i Kalmar med kommunal inblandning isåfall riskera att hamna i samma långbänk?

Mikael.R.Nilsson sa...

Jag vet inte hur stor chansen är att denna person får rätt eller ej. Kan jag inte veta hundra procentigt. men låt oss säga att det är minimalt. Rätten att överklaga finns där den rätten är bestämd av demokratin det finns ju någon mening med att möjligheten att överklaga finns! Vad jag har förstått menar denna person att det borgensåtagande kommunen tar strider mot kommunallagen det är det han vil ha prövat. Ett prejudikat blir det först om han skulle få rätt i regeringsrätten, vilket vi båda inte tror riktigt på. Vi kan inte säga att han inte ska ha rätt att just i detta fallet få saken prövad.Vi har ett rättssystem som är antaget av sveriges riksdag (vilken också består av folkvalda precis som politikerna i Kalmar) som ger han denna möjligheten. Skall det förändras måste riksdagen ser över det. Men det blir svårt att avgöra vilka fall som ska få överklagas eller inte. men nu gäller dessa regler och dem måste följas. men rätt att tycka om det har vi alla vilket både du och jag gör här.

Anonym sa...

Det här handlar om rent "rättshaveri"
Den sk. "Klagande" har försökt i både Länsrätt och Kammarrätt att få gehör för sina bakåtsträvande synpunkter, när inte detta gick så valde han av ren tjurighet att vända sig till regeringsrätten. Detta är enbart ett sätt att fördröja hela processen och att fördyra densamma. Hade arbetsmarknadslagen någon som helst funktion i Sverige så skulle denna person omedelbart ha sagts upp från sitt arbete hos den arbetsgivare som han hela tiden försvårar och överklagagar mot.
Rättshaverist är det enda sanna ordet!

Mikael.R.Nilsson sa...

Eftersom begreppet rättshaverist förekommer flitigt i kommentarerna tog jag fram där svenska akademien försöker definera vad det är det är inte så lätt. Men mitt blogg inlägg rörde faramförallt att den som överklagat känner sig hotad och att det tidigare i processen har en hotbild fått en annan att dra tillbaka sin överklagan. Det är för mig helt oacepptabelt.Sen får man beteckna dessa personer för rättshaverist eller vad som.Jag väljer dock att inte göra det.


Att ge en helt precis definition av den informella termen rättshaverist är inte möjligt. Enligt en föreslagen definition är dock en rättshaverist en person som

på mer eller mindre svaga grunder, och
vid upprepade tillfällen, eller till och med systematiskt
överklagar, anmäler, stämmer eller
på annat sätt missbrukar rättssystemet,
ett beteende som med rättegångsbalkens terminologi ofta kan betecknas som "rättegångsmissbruk", samt
genom sitt beteende utsätter sig själv och sin närmaste omgivning för hårda påfrestningar.

FF-fan sa...

Vad hade han ("rättshaveristen") räknat med?
Trott att alla verkligen skulle hålla tyst och gilla det han gör?
Han måste ju haft det i åtanke när han lämnade in till regeringsrätten.
Jag är ytterst tveksam till den här mannens agerande mot stadens, kommunens och KFF's utveckling.

Dock tar jag inga av hoten i försvar eftersom vi har en lagstiftning som gör det möjligt att dra saker i långbänk.

Anonym sa...

Klart att det är oacceptabelt med hot men som det sagts innan så vinner han absolut ingenting på att gå vidare till regeringsrätten när både länsrätten o kammarrätten har avslagit hans o andras överklaganden o man dessutom varit eniga.
Man tycker ju att när två instanser redan har avslagit hans överklagan så borde han ju fatta att det är ingen idé att ta detta en instans till, såvida han inte gör det bara för att dra ut på det ännu mer.