onsdag, april 15, 2009

Bloggtips: Hejsan Fredrik, Hejsan Mådan (stackars Hassan)

Idag blir det ett bloggtips Det är Nicke som med tillstånd av författaren publicerar en alternativ text till melodin brevet från Kolonin. Cornelis välkända visa.

Hejsan Fredrik hejsan Mådan

Inga kommentarer: