onsdag, april 16, 2008

"Vi kan stoppa EU:s hot"

Lars Ohly skriver debattinlägg på dagensarbete om ett undantag för den svenska modellen. Efter domarna i EG domstolen som hotar vår arbetsmarknads politik. Där arbetsmarknadensparter genom kollektivavtal kommer överens utan statlig inblandning.

Dagens Arbete

Inga kommentarer: