onsdag, augusti 15, 2007

Det man inte ser finns inte!

Vi har en arbetsmarknad som gör folk sjuka!

Inom den offentliga sektorn där många har gått i väggen utbrända eller vad vi väljer kalla detta. Man kommer inte ifrån den problematiken utan att inse var problemet ligger inom kommun och landsting drogs det ner på personal under 90 talet det får vi nu betala i ökade kostnader för vård och i vårt gemensamma försäkringssystem. Självklart sker detta på den privata marknaden också man slimmar organisationer färre får mer att göra. Den moderatledda alliansregeringen blundar för detta det man inte ser finns inte det är deras devis, man tar dessutom bort arbetsgivarens rehabiliteringsansvar.

Man lägger ner Arbetslivsinstitutet och dess världsledande forskning på området, man drar ner på arbetsmiljöverket, man ser med detta till att arbetsmiljön försämras ytterligare och utslagningen ökar.

I stället vill man införa fler karensdagar, plockat fram riktlinjer om sjukskrivningar inom olika diagnoser precis som om alla människor är likadana och har samma behov.

Man säger med detta att är du så dum så du bli sjuk får du skylla dig själv. Samtidigt inför man skattelättnader för de rikas hjälp med hushållsnära tjänster med hjälp av skattepengar som skulle ha kunnat gå in i de offentliga verksamheterna och rätta till så att folk slipper bli utbrända. Se till så dem som jobbar i de verksamheter vi alla behöver eller kommer att komma behöva får känna uppskattning över sitt arbete genom att få se det i lönekuvertet också.

Men de klart dem människorna är väl inte lika viktiga i alliansens Sverige som dem som bor i Djursholm och liknande gräddhyllor i och runt våra storstäder. Självklart är det ju viktigare att Reinfeldts kompisar i Tyresö slipper städa än att de kommunalanställda går i väggen dom känner han ju inte och det man inte ser finns ju inte i Moderaternas Sverige.Mikael Nilsson
Ordförande Vänsterpartiet Emmaboda

Inga kommentarer: