fredag, oktober 18, 2013

Ett syfte med jobbskatteavdraget som hamnat i skuggan!

Det som borde diskuteras och belysas inte minst inom arbetarrörelsen, är det faktum att jobbskatteavdragets stora konsekvens är att man vill dra ner på lönerna. Men även vilket jag inte alls har hört från facken och som är så centralt och klassiskt. Hur man skiljer på arbetare och splittrar dem när vi alla vet att vi borde hålla ihop för att stå starka! För arbetarrörelsen gäller det att fortfarande se sjuka och arbetslösa som kamrater och som fullvärdiga arbetare! För det är ingen hemlighet att arbetare drabbas av sjukdom och arbetslöshet eller hur?

Inga kommentarer: