tisdag, juli 12, 2011

Boda ett projekt där man satt sig på höga hästar!

The Glass Factory är invigt hur är det kommer det flera beökare till Boda nu?. Den kände Boda profilen och samhällsdebattören Ahonen hävdar att så inte är fallet. Han anför att det är dåligt skyltat och brist på marknadsföring i media. En annan kritik som också jag snappat upp är bristen på lokalförankring. Numera är jag inte aktiv politiker för vänsterpartiet, men jag var med då och tog många av de beslut som lett fram till öppnandet av Museumet. Den sista borgen däremot röstade vänsterpartiet emot, för där kände partiet att man borde ta det i en lugnare takt inte forcera fram beslut. Man kunde tagit den tiden som krävdes för upphandlingen till exempel. Men det var viktigare att det skule stå färdigt till ett visst datum. Jag det min personliga uppfattning menar att datumet inte få vara det viktigaste utan resultatet. Mycke i denna forcering tro jag förstörde den lokala förankringen och att vi kunde fått en helt annan debatt fler som kunnat stå bakom satsningen än vad nu är fallet. Men det varit snabba puckar hela tiden och denna forcering får faktiskt (s) och kommunalrådet Ann-Marie Fagerström ta på sig. Peter Lejon som skrev ett medborgarförslag om detta att satsa på Boda vad skrev han i förslaget kanske ansvariga ska backa och läsa det igen? Det finns en rädsla hos mig som jag gett uttryck för tidigare att det här kommer kosta tok mycket pengar och att vi inte kan överblicka kostnaden. Men framförallt är det så att detta måste lyckas inte minst för Boda samhälles skull. För gå det här katstrofalt fel, är samhället dött för alltid ingen vågar efter något sådant misslyckande satsa en endaste krona i Boda. Vårt kommunalråd har själv placerat sig i centrum för det här forcerande tempot i förfarandet som genomsyrat hela beslutsprocessen,på en hög häst fall nu inte platt ner till marken bara!

Jag hävdar bestämt att man liksom förra året kunde gjort en temporär utställning för objekt att visa finns det ingen brist på då gjorde man en Höglund utställning den gick väldigt bra. Under tiden hade besökare sett factory växa fram och på så sätt blivit nyfikna att nästa år besöka Boda igen. Nunär ändå satsningen står klar man kallar det för kulturrevolutionen i Boda ett namn jag inte har en aning vem vilka som antagit det? Jag läste det första gången då jag åkte förbi bygget under byggtiden. Detta måste attrahera flera en en speciell kultur elit för att kunna lyckas! Vill poängtera att jag numera inte skriver som företrädare för vänsterpartiet utan som en samhälls engagerad privatperson vi kan väl kalla det för samhällsdebattör kanske.

Inga kommentarer: