lördag, juli 16, 2011

Den inre kraften!

Man kan finna en inre kraft. Men kraften som finns är begränsad.
Den inre kraften använder man när den behövs bara.

När den inre kraften sinar är det bara kärleken som kan den fylla på.
Du har fyllt på den flera gånger. Du gett mig styrka du har gett mig mod.

Den inre kraften är begränsad. Men den är därför också stark, för den är uppbyggd
med det alla människor behöver.

Nämligen kärlek.
Låt den aldrig sina..

Inga kommentarer: