söndag, maj 01, 2011

Mitt tal på första maj centrumtorget i Emmaboda

Vi samlas här idag på första maj arbetarnas stora dag! Vi gör det i en tid där vi har en borgerlig regering och det märks tydligt att vi har det, hur ojämlikheten tar över för varje år dem sitter och välfärden på väg ifrån den generella vi vill ha till lösningar för dem som kan betala själva. För varje dag moderaterna sitter och kallar sig för ett arbetarparti så är det ett hån mot arbetarna. När regeringen och Borg skanderar det ska löna sig att arbeta, ska man lyssna till det dem egentligen menar att det ska kosta att vara sjuk eller bli arbetslös, för det är det dem egentligen vill, men säger det inte. Men det märker vi ändå när sjuka människor utförsäkras från vår gemensamma sjukförsäkring, Vi märker det när våra kamrater tvingas till arbete i fas 3 ett system som gynnar dem som anordnar dem få betalt för att ordna sysselsättning den som jobbar får ibland inget alls andra har ett lågt aktivitetsstöd. Det ger inga jobb dessutom det är inget annat än ett modernt slaveri och hör inte hemma i ett modernt välfärdsland!
Ett riktigt arbetareparti förstår att arbetslösa och sjuka också är arbetare! Och alla kan bli sjuka eller förlora sitt arbete för inte allt för längesen varslade glasverket här i Emmaboda folk dem är fortfarande arbetare men blir nu utan jobbavdrag förstås och på en A-kassa som är allt sämre och dyrare att vara med i många väljer därför att inte vara med särskilt gäller det ungdomarna de vi brukar kalla för vår framtid, men vilken start erbjuds dem! Där har vi ett ansvar det ansvaret vill vänsterpartiet ta till skillnad mot regeringen!
Löna sig att arbeta säger dem när dem motiverar jobbavdrag efter jobbavdrag. Men lönat sig att arbeta har de alltid gjort om man är frisk och har ett arbete, Men det har aldrig kostat så mycket att vara sjuk och arbetslös som i moderaternas Sverige. Enligt rädda barnen lever ca 220.000 barn i detta land i familjer under fattiga förhållanden det ökar också i takt med nuvarande regeringspolitik. Vi vill ha en välfärd som gäller alla men då kan man inte fortsätta sänka skatten och man sänker dessutom allra mest för dem som redan har mest. Vill vi ha en generell välfärd måste dem som har mest också betala mest till den, dem har råd med detta. Det som breder ut sig när man för en sån här politik som regeringen gör är egoismen att enbart se till sig själv och sin närmaste familj. Ja har man då jobb och är frisk har man fått skattesänkningar, ser man bara det och glömmer dem andra sjuka arbetslösa handikappade då breder egoismen ut sig. Men som sagt alla kan bli sjuka och drabbas av arbetslöshet, Då ska det finnas ett socialt skyddsnät som är värt namnet, för då har du ingen nytta av de jobbavdrag du än gång haft! Som sagt med denna regering ska du då straffas med sämre ersättningar och en högre skatt. Sjukförsäkringsreformen när den röstades igenom så applåderade borgerliga politiker detta i riksdagen trots att tunga remissinstanser varnade för detta vi nu ser och läser om dagligen hur sjuka människor utförsäkras inte för att dem är arbetsföra utanför dem nåt tidgränsen hur länge man få vara sjuk enl försäkringen stupstocken. Stupstocken användes som bestraffning på medeltiden Regeringen verkar kalla den för rehabilitering. Men mötesdeltagare den hör inte hemma i ett modernt välfärdsland den måste bort. Mötesdeltagare de finns bara en väg att gå om vi vill ha rättvisa och jämlikhet det är att kämpa och visa på alternativen, och det är inga andra utan vi själva som måste göra detta visa att Sverige kan bättre än så här. Att vi kan ha en välfärd som vi via skatten tar ett gemensamt ansvar för och där dem som har allra mest också betala mer än dem som har lite, det är så man skapar ett mer jämlikare samhälle och också ett samhälle vi alla ska kunna lita på om vi råkar ut för sjukdomar eller mister vårt arbete samtidigt som det ska finnas möjligheter att få komma tillbaka.
Sjukförsäkringen den reformen visar just nu tycker jag bäst på skillnaden i svensk politik dem som är för jämlikhet vill riva upp den dem som är för regeringen Reinfeldt vill ha den så gör man då ibland endast lite små förändringar när opinionen hörsför högt. Tusentals manifesterade annan dag påsk i påskuppropet som initierades av Kyrkan ansvarig minister ville inte kommentera ingen från regeringen ville det. Så det är bara att hålla på hela tiden att påtala hur orättvis orättfärdig den är. Vi ska säga det med gemensam röst till regeringen när det gäller sjukförsäkringen Gör om, gör rätt .Gör det Nu. Och De ska vi fortsätta säga så länge dem inte agerar och gör de rätta!

Leve Jämlikheten Leve Rättvisan Leve första Maj!

Inga kommentarer: