lördag, mars 07, 2009

Verksamhetsberättelse vänsterpartiet Emmaboda 2008

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VÄNSTERPARTIET EMMABODA KOMMUN 2008!


Lokalavdelningen har under 2008 genomfört 9st protokollförda styrelsemöten, samt ett arbetsmöte inför Eva-Britt Svenssons besök den 26/11.

Stora händelser under 2008

Vår EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson besökte oss 26/11. Bland annat genomför hon studiebesök på Möjligheternas hus och pallfabriken i Vissefjärda. På kvällen hade vi offentligt möte på Folkets hus i Emmaboda en uppskattad närvaro på detta möte var representanter från lokalavdelningen i Nybro samt representanter från miljöpartiet i Emmaboda. Eva-Britt talade om sitt arbete i parlamentet hon gav också sin syn på Lissabonfördraget. Visst kan vi ha en förhoppning på att fördraget ”faller” tack vare Irland som de facto har röstat nej till detsamma. Mötet var givande och uppskattat.

Vårt första demokratipris 2008 tilldelades Kvinnor i Fokus. Kl. 12.00 1 maj delades vårt pris ut på centrumtorget. Delar av verksamheten kvinnor i fokus var representerade på torget. Efter Ceremonin avslutades dagen med fika som Kvinnor i fokus bjöd in till.

Aktiviteter!

Den 13/9 fanns vi med på Emmaboda marknad. Traditionellt delade vi ut material, samt försäljning av våra miljökassar vars hela behållning tillförs organisationen Ecpats kamp mot barnsexhandel. Detta avslutade kampanjen till förmån för Ecpat, vilken inleddes på Världsmiljödagen som gick av stapeln vid ER-sjön. Ett inslag var partier ute på vattnet paddlades kanot med olika framgångar. Vår besättning passade på att även undersöka vattentemperaturen och togs sig simmande i land fast med humöret på topp. Även i samband med Emmabodafestivalen såldes kassarna. Behållningen som gick oavkortat till Ecpat blev 2180 kr. Hugo Grönlund och Lise Kroer representerade föreningen i samband med deras resa till EU-Parlamentet den 15 april. Ett 50 tal vänsterpartister från Kalmar och Kronobergs län deltog.


Skrivelser!

Under året har vi ställt socialnämnden en skrivelse som där tar upp nattbemanningen på våra serviceboenden. Här vill vi med denna skrivelse att man gör en översyn och då inte bara på serviceboendena utan även nattpatrullens arbetssituation. Ingen skall behöva jobba ensam på natten.

Den 18/3 2008 håller vi vårt årsmöte som var förlagt till Lindås folkets hus. Vårt möte börjar med sång och musik av Joakim Nyström från Nybro. Till ordförande för mötet valdes Kaj Raving Nybro. Ett beslut på mötet var att utöka antalet ersättare från två till 3 st. Där valdes Kent Mälberg, Evert Lindahl, Johnny Olsen. Ett uppskattat inslag var Lise Kroers diktläsning. Årsmötet antar ett uttalande – Rusta upp Järnvägen mellan Emmaboda-Karlskrona (Emmabodabanan). Denna fråga föranledde mer inslag under året där vi precis som alla partier deltog i Manifestationen med tal och budkavle vid järnvägsstationen.


Under verksamhetsåret har tillkommit två nya medlemmar.


Styrelsens sammansättning har under året sett ut på följande vis.

Ordförande: Mikael Nilsson
Vice ordförande: Gun Mälberg
Kassör: Nicke Grozdanovski
Sekreterare: Hugo Grönlund
Ledamot: Lise Kroer.
Ersättare: Kent Mälberg, Evert Lindahl, Johnny Olsen
Revisor Tomas Jonsson Mönsterås


Slutord:
Återigen har vi lyckats bedriva en bra och innehållsrik verksamhet. Vi tackar alla medlemmar och sympatisörer som har bidragit till detta. Vi konstaterar att vi är ett parti som driver vår politik och idéer efter bästa förmåga i fullmäktige nämnder och styrelser.

Lindås den 24/2 2009

Mikael Nilsson: Ordförande

Hugo Grönlund: Sekreterare.

Inga kommentarer: