fredag, mars 20, 2009

Vänsterpartiet gör skillnad!

Sverige liksom övriga världen befinner sig i en ekonomisk kris.
Varslen ökar för varje dag och människor kastas ut i arbetslöshet.
A-kassan har utarmats så att människor blir utförsäkrade och berövas sin möjlighet till egen försörjning.
Kommunernas försörjningsstöd kommer att spränga sina ekonomiska ramar.
I detta läge har vissa fackförbund känt sig tvingade att köpa sig rätten till arbete genom kortare arbetsdag och därmed en lönesänkning.
Vi har bara sett början av högerregeringens strategi som går ut på att försvaga fackens ställning. Obalansen på arbetsmarknaden kommer att öka och ge märkbara konsekvenser.

Vänsterpartiet Kalmar läns årskonferens uttalar som sitt mål att se till att en rödgrön regering 2010 tar sitt ansvar genom att sätta kapitalet i människans tjänst och inte som nuvarande regering gör, låta människor tjäna kapitalet.

Fram till dess är inte Vänsterpartiet tyst – Vänsterpartiet gör skillnad.

uttalande antaget av Vänsterpartiet Kalmar läns årskonferens
den 14 mars 2009 i Blomstermåla Folket hus

Inga kommentarer: