tisdag, juni 05, 2012

Ska man ta debatten med nazister?

Som ni kanske sett i tidningarna så kommer vänsterpartiet att ta debatten med svenskarnas parti som dem inbjöd till via media. Det är sannerligen ett beslut många kan ha åsikter om ska man genom att ta debatten legitimera dem? är en fråga. ska man genom säga nej låta dem få en martyr roll? är en annan. Jag ställer dessa frågor men lämnar dem obesvarade.
Nu tar (V) i   Emmaboda debatten med dem men man kommer ställa vissa krav vilket genast en del har åsikter om. men det inte märkvärdigt att man ställer krav i dessa sammanhang. Utan att veta vad för krav skulle jag kunna tänka mig att det handlar om att debatten ska bli en debatt och inget annat. Man ska diskutera svenskhet det är ju intressant eller är det det? Svenskhet för mig är inte säkert är lika för nån annan.

 Det går inte och komma ifrån svenskarnas partis åsikter gällande raser och gener, att man på det viset gör skillnad på människor det går inte att komma ifrån att det är oerhört likt de strömningar som ledde till andra världskriget. Det går heller inte att blunda för det medborgarförslag som svenskarnas partis ledare i Emmaboda lämnade in om att niorna istället för att åka till Koncentrationslägret istället borde åka till rosengård i Malmö Att likställa ett förintelseläger med en stadsdel  är oerhört kränkande tycker jag..Denna ledare Sebastian Karlsson har också i kommentarer bland annat i kommentarsfälten i tidningen Barometern. Ifrågasatt riktigheten i att förintelsen ägt rum. är det nåt jag avskyr så är det sådana som försöker förneka detta.

Sen dessa medlemmar i svenskarnas parti är Människor precis som vi andra för så är det, Många avhoppare har vittnat om att det är gemenskapen som är bra man få vara med man får tillhöra något, man fångar upp många gånger trasiga människor som hamnat snett många gånger tyvärr utnyttjas dem av dessa krafter, Det är synd att inte samhället istället funnits där istället för dessa mörka krafter. Där får vi alla vara kritiska vi måste göra mer och bättre så inte fler utnyttjas bara för att dem vill ha gemenskap en tillhörighet.

Sen hoppas jag att debatten bli en debatt och att våldsverkare oavsett var dem har för åsikter håller sig därifrån. som nu medlem och tidigare ordförande vet jag att  Vänsterpartiet i Emmaboda avskyr våld. och tar avstånd från sådant. däremot älskar vi att debattera och på det viset presentera vår politik som bygger på alla människors lika värde. Ett samhälle vi lever och verkar i oavsett vårt ursprung för  Sverige är vi som bor här vi skapar det tillsammans. Trevlig nationaldag i morgon. En gratulation till dem som i år blivit svenska medborgare är också på sin plats.


Inga kommentarer: