söndag, december 11, 2011

Att framåt gå!

Att i livet framåt gå

Är bättre än att stilla stå.

Livet är till för att leva, här och nu.
Att leva det bäst på det är ju du.

Tiden när man inte längre finns här kommer ju väldigt säkert ändå.
 Gör det bästa du kan av varje dag för du vet aldrig när det bli ridå!

När ridån sen faller ner.
Finns vi inte här mer.

Inga kommentarer: