tisdag, juni 15, 2010

Skrivelse från Vänsterpartiet i Emmaboda!

Emmaboda den 14 juni 2010

Till socialchefen Eila Medin och till socialnämndens politiker i Emmaboda kommun!

Hej!

Vänsterpartiet i Emmaboda kommun kontaktades av initiativtagare till en namninsamling angående ett uppmärksammat beslut. Denna namninsamling riktades till socialnämnden.
Man önskade att vi skulle lämna in den till kommunen vilket vi i vänsterpartiet gjorde, anledningen till att man bad oss var att man annars inte trodde att det skulle diarieföras utan slarvas bort eller gömmas. Nu kan vi konstatera att trots att vi lämnade in skrivelsen och till och med påpekade vikten av att det skulle diarieföras så har det ändå inte gjorts enligt vad som framkommit i pressen.

Givetvis känner då Vänsterpartiet sitt ansvar eftersom vi lovade utföra detta så att det skulle bli riktigt. Nu har socialchefen tagit beslut att inte diarieföra detta, med hänvisning till att det är ett enskilt fall.

Vår uppfattning liksom lagens mening är att allt ska diarieföras som lämnas in till myndigheten. Om man behöver för att skydda enskild människas rättigheter och personliga förhållanden osv. kan man lägga det under sekretess. Men faktum kvarstår dock att det ändå ska diarieföras.

Om någon begär ut skrivelsen ska den lämnas ut om den inte är sekretessbelagd. Är den sekretessbelagd ska man då få den informationen.

Att en namninsamling som denna aktuella ska läggas under sekretess är tycker vi väldigt konstigt i och för sig.
Men att inte diarieföra är fel och nu som det verkar, inte ens veta vad den tagit vägen är inte bra.

Det är kanske så att kompetens saknas eller brister i rutinerna på socialkontoret eller i hela kommunens förvaltningar. Då måste detta leda till en utbildningsinsats är det så det ligger till så kommer vänsterpartiet i Emmaboda driva det förslaget för att en utbildningsinsats kommer till stånd.

Vi måste följa lagen allmänheten måste veta att man kan lita på kommunen även i sådana här ärenden. Det är en viktig demokratisk fråga och en förtroende fråga för kommunen.

När man lämnar in en skrivelse till kommunen ska man inte behöva påpeka att det ska diarieföras det ska bara göras. Men eftersom vi nu märkt att detta inte fungerar tillfredställande så påpekar vi att även denna skrivelse från oss i vänsterpartiet ska diarieföras.

Med vänliga hälsningar
Vänsterpartiet i Emmaboda Kommun

Genom Ordförande

Mikael Nilsson

2 kommentarer:

Lasse Strömberg sa...

Vad tusan är det som pågår? Allt, just det, allt, som kommer in till en kommun ska diarieföras. Du har helt rätt i att om något är att betrakta som hemligt så ska det ändå diarieföras.
Vad är det för dårar som inbillar sig att man inte behöver diarieföra bara för att själva ärendet kan vara sekretsslagt?
Det här luktar mygel och fusk lång väg...

Mikael.R.Nilsson sa...

det har uppmärksammats i vår att diarieföring verkar göras om man vill eller inte känns det som. i detta fallet har en socialchef tagit detta beslut därför tyckte vi det var dags att påtala detta uppenbara fel.