söndag, januari 03, 2010

Vi får inte blunda för hemlösheten!

I aftonbladet kan man läsa om de hemlösas situation. Det här är människor som verkligen är utanför. Regeringens mantra om att minska utanförskapet och sin så kallade arbetslinje, vilket man säger innebär att det ska löna sig arbeta därför sänkt skatt så kallat jobbaavdrag det ska inte löna sig att vara sjuk eller vara arbetslös därför försämringar i a-kassa och sjukförsäkring. Denna gruppen människor som inte har bostad i Sverige idag är ca 18.000 människor. Detta verkliga utanförskap ökar med regeringens politik. Människor som lever i misär riskerar sitt liv varje köldnatt helt utanför samhällets så kallade trygghetssystem. Vad görs för denna grupp ingenting absolut ingenting. Människor väljer att försöka låta bli att se dessa varför? Jo man far illa, man är rädd. Man vill kanske inte tro att männsikor lever på detta vis i vårt land. Regeringen har gjort det lättare för hyresgäster att ombilda till bostadsrätter. Detta hjälper inte dessa människor. Hyresrätter byggs knappt inte alls. Vill vi vara ett välfärdsland kan vi inte blunda för dessa människors behov som aftonbladet idag skriver om:

Ett riktigt välfärdsland mår aldrig bättre än den som har det sämst den måttstocken måste man ha om man vill göra något åt situationen. Vi måste inse att vi alla har ett solidariskt ansvar. Men att tro att regeringen Reinfeldt kommer medverka till att lösa detta verkliga utanförskap är en utopi. För man väljer att inte se och inte tala om det tro då att då finns det inte. Det är upp till oss andra nu att se och reagera. Det oroväckande att de blir allt yngre männsikor i denna grupp.

aftonbladet

3 kommentarer:

Kaj Raving sa...

Hemlöshet är otvivelaktligen ett bevis på samhällets totala misslyckande.

Mikael.R.Nilsson sa...

Absolut är det så

Nicke Grozdanovski sa...

Bra skrivet kamrat.