söndag, maj 02, 2010

Mitt förstamajtal på centrumtorget i Emmaboda!

foto:Nicke GrozdanovskiMötesdeltagare idag har vi samlats här på centrumtorget i Emmaboda på första maj
Arbetarnas dag. Arbetarrörelsen har stora utmaningar den största och avgörande utmaningen i år är att i september byta regering!

Mitt första maj tal här idag kommer handla mycket om sjukförsäkringen för den alliansreformen visar tydligt på det samhälle Vänsterpartiet inte vill ha.

Vill börja med att läsa lite från en debattartikel som var i aftonbladet signaturen ”Ute i Kylan” beskriver situationen för många sjuka i högerns Sverige av idag.

”Det talas inte om oss som mådde psykiskt dåligt redan innan de här nya sjuk-försäkringsreglerna kom till. Alla oss som nu bara blir sjukare och sjukare tills vi en dag inte orkar längre! Vi som haft sjukersättning i flera år för att vi inte klarar av att arbeta av olika orsaker, som lider av panikångest, stress, utbrändhet, social fobi och även har andra liknande diagnoser.

Vårt inskränkta liv, mest psykiskt och socialt, men även ekonomiskt, gör att vi blir deprimerade och har svårt att fungera i det dagliga livet. Nu, med dessa nya regler, accelererar oron och med den även vår depression. Livet känns än mer hopplöst, nu när vår redan ansträngda ekonomi ifrågasätts, och vi blir utförsäkrade trots att vi fortfarande är sjuka.

Nu, måste vi söka försörjningsstöd istället, sjukförsäkringsreglerna har upphört att gälla.!?
Vi får höra att vi förväntas kunna/orka börja arbeta, trots att arbetslösheten redan är skyhög och det bland dem finns både välutbildade, som unga och friska individer. Frågan man måste ställa då är: Vem i dagens samhälle vill/vågar anställa en långtidssjuk person som med jämna mellanrum behöver bli hemma, för att hon/han mår dåligt.!?”
Det var inledningen av debatt artikeln här kommer sista stycket.

”När du fortfarande hade sjukersättning, så ifrågasattes inte dina utgifter i alla fall och de små eventuella tillgångar som du hade. Du fick ha något som du kallade DITT. Men nu, är du nästan livegen. Ingenting värd. Om inte allt redan kändes hopplöst innan, så känns det säkert det nu! Eftersom du inte mår bra och inte ens vet om du någonsin kommer att bli HELT frisk och arbetsför igen.!?
Så vet du, med nästan ALL säkerhet, att du ALDRIG någonsin mer, kommer att kunna köpa en bil igen, ännu mindre ett fritidshus!! Nu är ditt utanförskap BEFÄST!! Tack snälla politiker – Nu VET jag var jag står = UTANFÖR!!”
Så skriver signaturen ”ute i Kylan”

Så här känner sig många sjuka människor idag utanför vad var det moderaterna sa vid förra valet jo att man skulle bekämpa utanförskapet en sådan bekämpning av utanförskapet dem har uppvisat betackar jag mig för. Mötesdeltagare för detta ska vi ställa regeringen till svars för vid valurnorna den 19 september.
Alliansregeringen kör en medveten politik med udden riktad mot arbetslösa och sjuka Detta leder till ett vi och dom samhälle ett orättvist Sverige. Ett Sverige där tjockleken på plånboken bestämmer människans värde.

Sjukförsäkringen med de nya reglerna slår ut människor till ett bidragsberoende ett utanförskap en hopplös situation för människor vars enda brott är att dem är sjuka. För Vänsterpartiet är det sjukdomarna som ska bekämpas inte dem som är sjuka.

Arbetarrörelsen där vänsterpartiet finns med som en stark kraft för rättvisan måste stå upp för dessa människor. För vänsterpartiet är det viktigt att göra klart vår ståndpunkt, vi får inte dela upp oss i grupperingar utan inse att vi alla ingår i en gemenskap en arbetarrörelse även om vi är sjuka och arbetslösa eller har ett arbete att gå till. Alla kan bli sjuka alla kan råka ut för arbetslöshet. Och alla är vi viktiga och tillsammans är vi starka låter vi oss delas upp i dem som har arbete eller är arbetslösa eller sjuka en sådan uppdelning/splittring får inte ske arbetarrörelsen och dess partier måste stå upp för alla människor.
Regeringen införde olika skatteuttag beroende på om du har jobb eller är sjuk arbetslös eller är pensionär. Det är inte rättvist att pensionärer och sjuka och arbetslösa ska betala mer i skatt än dem som är friska och har ett arbete. Vi måste alla hålla ihop. För Enade vi står söndrande vi falla!

Arbetarrörelsen har slagits för våra rättigheter i över 100 år. Vi måste fortsätta kampen för alla människors lika värde för rättvisa och jämlikhet solidariteten måste växa sig starkare.

Man kan undra om moderaterna lever i samma verklighet som vi andra nej det klart dem inte gör dem vill ha en verklighet som bygger på att den starke ska bli starkare den svage ännu svagare. Sjukförsäkringsreformen visar att dem är på god väg att skapa ett vi och dom samhälle ett samhälle som leder till ökad utslagning större klyftor ett samhälle där den som har pengar värderas högst. Ett kapitalistiskt samhälle som styrs av egoismen., enligt devisen sköt dig själv och skit i andra.

Jag blir upprörd när man kallar sjukförsäkringen för bidrag för det är helt fel. Om ditt hus brinner ner eller du krockar din bil vem skulle drömma om att kalla försäkringspengarna du får från din försäkring för ett bidrag? Nej det är inget bidrag det är en försäkring precis som sjukförsäkringen som vi alla betalat för i händelse av att vi drabbas av ohälsa och sjukdomar. Men nu i högerns Sverige tvingas sjuka utförsäkrade människor söka socialbidrag. Så är det någon som ska lastas för att företräda bidragslinjen så är det inte arbetarrörelsens partier utan den borgerliga regeringen och dess politik. Alla tjänar på om vi minskar klyftorna genom en rättvisare fördelning av resurserna. Nej nu ljuger jag förstås lite de allra rikaste skulle rent ekonomsikt förlora på det men jag garanterar att ingen av dem rika kommer att behöva som många av våra sjuka medmänniskor nu tvingas till att leva med försörjningsstöd. Eller på en ersättning så låg som 3500 kr i månaden.

I september går vi till val. Efter 4 års moderatledd politik är detta valet det viktigaste på länge. Vi behöver en rödgrön regering med en politik som minskar klyftorna en politik som bygger på alla människors lika värde. En politik som stärker rättvisan och solidariteten, en politik som ser till människan och människors behov av trygghet när man blir sjuk eller arbetslös när man är på arbetet, när man är ung eller när man är gammal. Ja genom alla livets skeenden.

Vi har inte råd med en regering som delar upp folk i ett vi och dom samhälle.

Mötesdeltagare vid valet i september ska vi förpassa Reinfeldt och hans regering inte till utanförskap men ut ur
Rosenbad och till en opposition där dem mycket bättre hör hemma.
Leve rättvisan
Leve solidariteten
LEVE FÖRSTA MAJ!

Inga kommentarer: