lördag, november 14, 2009

Sverige behöver ett samhälle som är inkluderande!

Sverige i dag är ett kapitalistiskt och kallt samhälle som gynnar dem som redan har på dem som inte har så mycket eller inget alls på deras bekostnad. Deras livsutrymme beskärs, är du sjuk gammal eller har funktionsnedsättning ska du straffas, med nedsatt arbetsförmåga räknas du inte i moderaternas samhällsbygge. Nu den 1 januari utförsäkras 54000 människor från sjukförsäkringen inte för att dem inte är sjuka eller har arbetsförmåga utan för att regeringen och Kommendoran Husmark-Persson har tagit beslut som innebär en begränsning i hur länge man får uppbära sjukpenning. Hur ska sjuka människor ha en chans på en arbetsmarknad som har formats efter att människor kan jobba 100% och därtill i många fall övertid.

Vi ser ett samhälle växa fram som utsorterar människor idag i Sverige. Vi har en skolpolitik och skolminister som mer och mer sorterar barnen och man beskär möjligheten för vuxna att studera det leder till att valet som våra barn gör i en ålder av 15 år kan bli livsavgörande och måste bli rätt.

Vänsterpartiet vill ha ett samhälle som bygger på solidaritet ett samhälle som gör det möjligt för livslångt lärande där vi inte lägger en sådan press på våra barn utan gör det möjligt att ändra sina val i ett senare skede av livet. Ett samhälle som inte som idag stänger ute eller ser ner på människor på grund av att dem är sjuka unga eller gamla eller har sitt ursprung från annat land. Vi vill ha ett samhälle som alla kan delta i efter sina egna förutsättningar och alla ska kunna få den utvecklingen ingen ska lämnas utanför. Vi vill ha ett inkluderande samhälle. Vi vill ha ett solidariskt samhälle där alla räknas in där allas kunskaper engagemang är välkomna där alla ska kunna leva ett bra och drägligt liv. Där våra gemensamma försäkringar ska vara det skyddet människor kan behöva i form av t.ex. en sjukförsäkring som är till för dem som är sjuka oavsett hur länge dem är sjuka. Det handlar om valet mellan ett mänskligt samhälle där alla räknas eller ett mer omänskligt där dem som inte har turen att vara friska glöms bort och förringas i jakten på profiten för ett fåtal förmögna. Vi måste ha en ny regering en rödgrön sådan en regering som inte bara kan stava till rättvisa utan också vet vad det innebär och vet att rättvisa och solidaritet skapar ett starkt samhälle för alla inte bara för en liten del av befolkningen. Där alla får känna att jag kan, vill och jag räknas och ingår precis som man är i samhället!


Mikael Nilsson
Ordförande för Vänsterpartiet i Emmaboda kommun.

Inga kommentarer: