fredag, oktober 16, 2009

Moderatpolitik ,nej de är inte ny moderatpolitik!

Baksidan av jobbavdraget.

När regeringen pratar om jobbavdraget och arbetslinjen och att det skapar jobb då kanske man inte ljuger helt men man säger heller inte hela sanningen.
Man gick på val att minska utanförskapet. Utanförskapet har ökat med 70 000 personer enligt regeringens egen definition. Vad har hänt dem jo dem hamnat i en svår sits många gånger med försämringar i a-kassa sjukförsäkring och så vidare och inget jobbavdrag. Det är nämligen så att jobbavdraget för dem som har ett arbete betalas av dem som inte har det. Men det räcker inte med det när regeringen efter 2006 tog över hade man från den rödgröna majoriteten ett överskott på 100 miljarder idag är det underskott på 100 miljarder istället, Det räcker nämligen inte att pensionärer sjuka och arbetslösa få betala för jobbavdraget man får nu låna till detsamma också. På detta viset bli få rikare men Sverige fattigare och kallare. Visst det är lågkonjunktur och finanskris.

Men regeringen har ett val antingen hålla ihop samhället eller öka klyftorna dra isär detsamma. Vi behöver en regeringen som strävar efter rättvisa och ett sammanhållet samhälle då får dem som har mest vara beredda på att också bidra mest. Ett modernt välfärdssamhälle måste bygga på solidaritet. Om flera får ökat utrymme i sin ekonomi att konsumera på det viset ökar också efterfrågan det är en viktig del för att klara av denna lågkonjunktur. 1% av befolkningen har fått 40% av skattelättnaderna. Det är en moderat politik och nej de är inte ny moderat politik. Folket behöver en ny regering som bygger på rättvisa och solidaritet 2010!

Mikael Nilsson
Ordförande vänsterpartiet i Emmaboda

Inga kommentarer: